110/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 23. septembra 1983
o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 121 - 126 v mestskej časti Petržalka
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 121 - 126 v mestskej časti Petržalka a určuje deň ich konania na piatok 25. a sobotu 26. novembra 1983.
Kretová v. r.