109/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 6. října 1983
o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 182 (okres Vsetín)
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 182 okres Vsetín (část města Rožnov pod Radhoštěm a obec Dolní Bečva) a stanoví den jejího konání na pátek 25. listopadu 1983.
Kempný v. r.