108/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 6. října 1983
o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 72 (Praha 4)
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 72 (Praha 4) a stanoví den jejího konání na čtvrtek 24. listopadu 1983.
Kempný v. r.