107/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 6. října 1983
o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 120 (Trutnov I)
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 120 Trutnov I (území částí města Babí, Bojiště, Dolní Staré Město, Horní Staré Město, Oblanov, Starý Rokytník, Střítež, Studenec, Volanov a území obcí Čermná, Chotěvice, Pilníkov, Staré Buky, Vlčice) a stanoví den jejího konání na sobotu 19. listopadu 1983.
Kempný v. r.