103/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.10.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103/1983 Zb.
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů
připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů, v českom vydaní
Text § 4 ods. 2
„v kategorii B
ostatní učební
obory 30-80 50-120 700-150“
odtlačený na strane 599 má správne znieť:
„v kategorii B
ostatní učební
obory 30-80 50-120 100-150“.
Redakcia