10/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
zo 14. januára 1983
o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 1 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia
vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 1 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (mestský obvod Praha 1) a určuje deň jej konania na utorok 15. marca 1983.
Marko v. r.