1/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.01.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 21. prosince 1982 o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 (okres Beroun)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 (okres Beroun) a stanoví den jejího konání na pátek 4. února 1983.
Kempný v. r.