90/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.08.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 28. júla 1982
o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 35 Zbehy a určuje deň ich konania na piatok 17. a sobotu 18. septembra 1982.
Šalgovič v. r.