História predpisu 78/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1982 - 30.09.1988