História predpisu 77/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1982 - 30.04.1990