História predpisu 75/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1982 - 31.03.2002