História predpisu 66/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.06.1982 - 16.10.1991