História predpisu 63/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.06.1982 - 10.11.2001