História predpisu 61/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1982 - 31.12.2009