História predpisu 60/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.06.1982 - 31.12.2003