História predpisu 54/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.06.1982 - 29.09.2000