51/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
USNESENÍ
České národní rady
ze dne 27. dubna 1982
o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
Česká národní rada schválila zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 25. ledna 1982 č. 10/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
Kempný v. r.