História predpisu 5/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.1982 - 30.09.1988