História predpisu 39/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.04.1982 - 30.09.1988