História predpisu 36/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.03.1982 - 28.02.1987