30/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.03.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 23. února 1982
o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 125 (okres Příbram)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 125 (okres Příbram) a stanoví den jejího konání na pátek 2. dubna 1982.
Kempný v. r.