História predpisu 28/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1982 - 30.06.1990