História predpisu 25/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.1982 - 23.04.2001