História predpisu 21/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.02.1982 - 31.12.1987