História predpisu 20/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1982 - 28.02.1991