História predpisu 18/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1982 - 01.10.1988