História predpisu 170/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1983 - 24.06.1992