História predpisu 16/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1982 - 15.01.1984