História predpisu 146/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1983 - 30.06.2006