História predpisu 145/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1983 - 31.12.1987