História predpisu 140/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1983 - 30.09.1988