História predpisu 14/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1982 - 31.12.1992