História predpisu 132/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1983 - 31.03.2005