História predpisu 130/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.11.1982 - 14.03.2008