13/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 14. ledna 1982
o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107 v okrese Most a stanoví den jejího konání na pátek 19. února 1982.
Kempný v. r.