História predpisu 121/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.10.1982 - 31.03.2002