120/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.10.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 30. září 1982
o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169 v okresu Šumperk a stanoví den jejího konání na sobotu 13. listopadu 1982.
Kempný v. r.