12/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.01.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 27. januára 1982
o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 77 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 77 pre voľby do Snemovne národov (severozápadná časť územia mestského obvodu Bratislava II ohraničená ulicami Steinerova, Trnavská, Tomášikova, Maximiliána Hella, Jána Osohu, Sputníková, Drieňová, dr. Vladimíra Clementisa, Štefana Majora, Súmračná, Karola Šmidkeho, Chlumeckého, Borodáčova, V. Figuša-Bystrého, Mierová a Prievozská) a určuje dni jej konania na piatok 26. februára a sobotu 27. februára 1982.
Indra v. r.