História predpisu 117/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1982 - 31.12.1985