História predpisu 115/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1982 - 30.06.1990