História predpisu 114/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1982 - 30.04.1991