História predpisu 113/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.01.1983 - 29.09.2000