109/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 31. augusta 1982
o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 109 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia
vyhlasuje podľa článku 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia dopľňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 109 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia (severná časť okresu Čadca ohraničená obcami Čierne, Čadca, Zákopčie a Dlhá nad Kysucou) a určuje deň jej konania na sobotu 16. októbra 1982.
Indra v. r.