História predpisu 106/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1982 - 31.08.1989