História predpisu 104/1982 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1982 - 30.06.1991