103/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 10. srpna 1982
o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95 (okres Louny)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95 (okres Louny) a stanoví den konání této volby na pátek 8. října 1982.
Kempný v. r.