101/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
REDAKČNÍ SDĚLENÍ
o opravě tiskové chyby
v registraci ministerstva vnitra České socialistické republiky uveřejněné v částce 11/1982 Sbírky zákonů, v českém a slovenském vydání
V registraci "Přehled změn v územní organizaci a v názvech obcí a jejich částí a v matričních obvodech v roce 1981 (dodatek) a s účinností od 1. ledna 1982" je chybně uvedeno: "....poř. č. 5/1982 Ú. v. ČSR". Správně má znít: "....poř. č. 6/1982 Ú. v. ČSR".
Redakce