História predpisu 86/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1981 - 31.12.1988