História predpisu 79/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1981 - 27.03.2002