História predpisu 72/1981 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.1981 - 31.12.1983